درباره ما

بازرگانی ایتیما بر اساس خط مشی خود براي ارائه خدمات تجاری با کشور چین تشکیل شده است تا بر اساس قوانین جاری هر دو کشور فعالیت کند. هیئت مديره این بازرگانی با برخورداری از سوابق مناسب اجرایی ، علمی و دانشگاهی ارائه خدمات تجاری خود را در قالب شخصیت حقیقی از بهمن ماه 1390 شروع نموده است ...

بیشتر